“De inwoner centraal” en “van buiten naar binnen werken”. Deze principes zijn steeds vaker leidend in het contact tussen gemeenten en inwoners. De keuzes die in het contact gemaakt worden, baseer je het liefst op data en inzichten, in plaats van op onderbuikgevoelens. Data over wie je inwoners zijn, wat hun belevingswereld is, en welke interesses en voorkeuren ze hebben.

Om gemeenten te helpen hun klantreizen te optimaliseren, hebben we een omvangrijk onderzoek opgezet onder een representatieve steekproef Nederlanders. Dit onderzoek ligt aan de basis van de tool. Zo helpen we gemeenten het contact en de interactie met inwoners op een datagedreven manier te organiseren.

Lees meer over klantreizen bij gemeenten.

De website www.kenjeinwoner.nl, het onderzoek en de tool voor de perfecte klantreis van inwoners van een gemeente
is een initiatief van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Citisens, OBI4Wan en Upstream.