Ken je inwoner

De tool Ken je inwoner is momenteel in onderhoud

Tool voor inzicht in communicatie met inwoners

Ken je inwoner

De tool 'kenjeinwoner.nl' helpt gemeenten met praktische handvatten om communicatie met inwoners in te richten. Zo hebben medewerkers bij de gemeente inzicht in voorkeurskanalen en verwachtingen rond communicatie van verschillende typen inwoners en verschillende leeftijdsgroepen gedurende 5 fasen van een klantreis rond dienstverlening of participatie.